Galeria

Galeria Adam Antczak

Pulmonolog Łódź

Pulmonolog Adam Antczak

Prof. dr hab. med. Adam Antczak

 

Prof. dr hab. med. Adam Antczak – pulmonolog Łódź, choroby wewnętrzne, alergologia. Kierownik Pracowni Bronchologii Kliniki Pneumonologii i Alergologii, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Urodził się 23 stycznia 1966 roku w Łodzi w rodzinie robotniczej Józefa i Janiny z domu Pszczółkowska. Rodzeństwo: Ewa (ur. 1955) i Tomasz (ur. 1959). Żona: Magdalena z domu Kotlicka, dr med., psychiatra dzieci i młodzieży, adiunkt w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Klinika Psychiatrii, Pracownia Wczesnych Psychoz. Ma dwóch synów: Jana (ur. 2000) i Wojciecha (ur. 2004).

 

Do Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Łodzi uczęszczał w latach 1973–1981, następnie kontynuował naukę w III Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi (1981-1985), którą ukończył z wyróżnieniem. Studiował (1985-1991), doktoryzował się (18 I 1994) na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi i habilitował (7 VI 2005) na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Napisał rozprawę doktorską: Farmakologiczne możliwości obrony płuc przeciw oksydantom – badania in vitro i na zwierzętach doświadczalnych, której promotorem był prof. dr hab. Dariusz Nowak oraz habilitacyjną: Markery zapalenia dróg oddechowych w kondensacie powietrza wydechowego – recenzenci: prof. dr hab. Marek Kowalski, prof. dr hab. Władysław Pierzchała, prof. dr hab. Jan Zieliński. Odbył staże naukowe: Department of Thoracic Medicine, Brompton Hospital, London (1999-2001). Uzyskał specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych I° (1995) oraz z pulmonologii II° (2002). Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1995-1996), Fundacji Jakuba hr. Potockiego w Imperial College w Londynie (1999-2000)

Praca zawodowa:

 • Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Akademii Medycznej w Łodzi (1991-1993),
 • asystent w Klinice Pneumonologii i Alergologii AM w Łodzi (1994-1998),
 • adiunkt (1998-),
 • kierownik Pracowni Bronchologii Kliniki Pneumonologii i Alergologii AM w Łodzi,
 • kierownik Poradni Chorób Układu Oddechowego (2002-),
 • prodziekan ds. Nauki (2006-2008) i dziekan (2008-) Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Działalność dydaktyczna – promotor 3 rozpraw doktorskich. Recenzent 9 doktoratów i 1 habilitacji.

Praca naukowa – podejmuje problematykę badawczą z zakresu nieinwazyjnych metod badań układu oddechowego, mechanizmy zapalenia dróg oddechowych. Autor kilkuset publikacji. W bibliografii podmiotowej zarejestrowano 128 pozycji, w tym prace oryginalne, poglądowe, doniesienia zjazdowe i rozdziały w wydawnictwach zbiorowych. Redaktor książki.

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (1999-),
 • Prezydium Zarządu Głównego PTChP (2006-),
 • Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (1995-),
 • European Respiratory Society (1995-),
 • American Thoracic Society (1995-).

Otrzymał nagrody ERS za pracę naukową (1998), Konferencji Rektorów i PAN w Łodzi.