Galeria

Galeria Adam Antczak

Pulmonologia

Pulmonologia ŁódźPulmonologia to dziedzina medycyny, zajmująca się diagnozowaniem, leczeniem oraz zapobieganiem chorób układu oddechowego. Słowo pulmonologia ma swoje synonimy, chociaż są rzadziej używane: pneumonologia, ewentualnie ftyzjatria.

Wg definicji lekarz pulmonolog powinien zajmować się tylko leczeniem chorób płuc. W rzeczywistości wymaga się od pulmonologów kompleksowego podejścia do leczenia całego układu oddechowego.

Kiedy warto pójść do pulmonologa?

Jeśli czujesz, że twój oddech staje się bardzo ciężki, przy dużym lub nagłym wysiłku szybko opadasz z sił i zatrzymujesz się zasapany wówczas powinieneś zgłosić się do pulmonologa.

Do najbardziej popularnych chorób układu oddechowego należy: astma oskrzelowa, odma opłucnowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, pylica płuc, mukowiscydoza, przewlekła obturacyjna choroba płuc, rak płuca, gruźlica, sarkoidoza, rozszerzanie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, śródmiąższowe choroby płuc.

Pulmonolog Łódź, pulmonologia Łódź, Antczak Łódź, astma Łódź, choroby płuc łódź, antczak pulmonolog