Lekarz pulmonolog

Prof. dr hab. med. Adam Antczak

specjalista pulmonolog, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

  • kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • prorektor ds. klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Prof. dr hab. med. Adam Antczak ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Doktoryzował się w 1994 roku, habilitował w 2005 na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na podstawie pracy Markery zapalenia dróg oddechowych w kondensacie powietrza wydechowego. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta Komorowskiego w 2014.

Odbył staże naukowe w Department of Thoracic Medicine, Brompton Hospital, London (1999–2001). Uzyskał specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych I st. (1995) oraz z pulmonologii II st. (2002). Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1995–1996), Fundacji Jakuba hr. Potockiego w Imperial College w Londynie (1999–2000).

Promotor 8 rozpraw doktorskich. Recenzent 17 doktoratów , 2 habilitacji i 1 postępowania o nadanie tytułu profesora. W pracy naukowej podejmuje problematykę badawczą z zakresu nieinwazyjnych metod badań układu oddechowego, mechanizmy zapalenia dróg oddechowych i epigenetycznych podstaw rozwoju raka płuca. Jest redaktorem naczelnym 12-tomowej „Wielkiej Interny" - przedsięwzięcia unikalnego w skali europejskiej (1500 autorów, 1000 rozdziałów, kilka tysięcy tabel, rycin, zdjęć).

Były członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

Przewodzi Ogólnopolskiemu Programowi Zwalczania Grypy i jest redaktorem monografii „Grypa” oraz „Leczenie przeciwbakteryjne”.

Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, od 2006 roku w Prezydium Zarządu Głównego PTChP. Członek European Respiratory Society,

Otrzymał nagrody ERS za pracę naukową (1998), Konferencji Rektorów i PAN w Łodzi.

Strona internetowa – www.adamantczak.pl (astma, choroby płuc)